Harteman Wildfowl | educating since 1998 | kvk 90846257

Wintertaling

Anas crecca

Common teal / Krickente / Sarcelle d'Hiver

 

De wintertaling is een vogel uit de familie van Anatidae (zwanen, ganzen, en eenden). Deze taling komt voor in een groot deel van Europa, Azië en Noord-Amerika. In de noordelijke delen is het een trekvogel die overwintert in het zuiden, maar in een groot gedeelte van het verspreidingsgebied is het ook een standvogel. In noordwest Europa komt de wintertaling het hele jaar voor, terwijl de eend in het noordoosten van Europa alleen in de zomer voorkomt, waar het overwintert in het Middellandse Zeegebied.

 

Hun voedsel bestaat voornamelijk uit plantenkost (zaden), maar ook dierlijke voedsel zoals insecten staan op het menu. Het mannetje maakt een hoog fluitend geluid, terwijl het vrouwtje kwaakt. Deze vogels broeden op de toendra, in graslanden en bosachtige streken, soms in zeer kleine watertjes. Het legsel bestaat uit acht tot elf lichtgele of lichtgroene eieren, die door het vrouwtje gedurende 23 dagen worden bebroed. 

 

Er worden twee ondersoorten onderscheiden met elk een groot verspreidingsgebied. 

 

Ondersoorten en hun verspreiding:

  • A. c. crecca Linnaeus, 1758 – Europese wintertaling – broedt in het grootste deel van noordelijk Eurazië, en de Aleoeten; overwintert zuidelijker in Eurazië en Noord-Afrika.
  • A. c. carolinensis J. F. Gmelin, 1789 – Amerikaanse wintertaling – broedt in noordelijke Noord-Amerika; overwintert in zuidwest Canada, grote delen van de VSS tot Mexico en het Caribisch gebied.

De Amerikaanse wintertaling wordt ook wel eens groenvleugeltaling genoemd, vertaald van het Engelse green-winged teal. De Europese en Amerikaanse wintertalingen zijn lastig te onderscheiden. Woerden (mannetjes) van de Amerikaanse wintertaling hebben een witte streep die de flanken van de borst scheidt. De woerden van de Europese wintertaling hebben een horizontale witte streep aan de bovenzijde van de vleugel.  

 

De oudste wintertaling bekend in het wild werd 27 jaar en 1 maand.

 

2008_12_13_9999_67.jpg

Boven: een volwassen paartje Europese wintertalingen, Anas crecca crecca 

 

winter.JPG

Boven: een volwassen mannelijke Europese wintertaling, Anas crecca crecca

 

winter2.JPG

Boven: een volwassen mannelijke Europese wintertaling, Anas crecca crecca

 

winter3.JPG

Boven: een volwassen mannelijke Europese wintertaling, Anas crecca crecca

 

P3100205.jpg

Boven: volwassen mannelijke Amerikaanse wintertalingen, Anas crecca carolinensis

 

P3100207.jpg

Boven: volwassen mannelijke Amerikaanse wintertaling, Anas crecca carolinensis

 

2009_10_21_9999_136.jpg

Boven: een volwassen mannelijke Amerikaanse wintertaling, Anas crecca carolinensis

Powered by liveSite Get your free site!