Harteman Wildfowl | educating since 1998 | kvk 90846257

Smient (Europese smient)

Mareca penelope (Anas penelope)

Eurasian wigeon / Pfeifente / Canard siffleur

 

De smient, Mareca penelope (del Hoyo en Collar 2014) werd voorheen geplaatst in het geslacht Anas.

 

De smient is een middelgrote eend uit het noorden van Europa en Azië, die 's winters ook in groten getale in Nederland voorkomt. Ze foerageren op grasland met duizenden tegelijk en eten voornamelijk gras, groene planten en waterplanten. Het zijn dus grotendeels grazers, wat ook goed te zien is aan de vorm van de snavel die vergelijkbaar is met de snavel van ganzen. 

 

Smienten leven in de zomer in Noord-Scandinavië en Siberië, waar hun broedgebieden zijn. Schaars broeden ze ook in Nederland. In het najaar trekken de eenden in groten getale naar het zuiden en zijn te vinden op plassen en in poldersloten in Midden- en West-Europa. De smient is dan de op één na talrijkste eend in Nederland. De roep van mannelijke smienten is een onmiskenbare fluitende toon, die veel gehoord wordt wanneer de vogels 's nachts overvliegen of in weiden grazen. Vrouwtjes lijken meer te kwaken. 

 

De oudst smient die bekend is in het wild, werd 34 jaar en 2 maanden. 

 

Meer informatie (engelstalig), klik hier. 

Informatie over het houden en kweken van smienten, klik hier.

 

smient_(1).JPG

Boven: volwassen mannelijke smient

 

smient_(2).JPG

Boven: volwassen vrouwelijke smient

 

smient_(3).JPG

Boven: volwassen paartje, vrouw vooraan

 

smient_(4).JPG

Boven: volwassen mannelijke smient

 

smient_(5).JPG

Boven: volwassen mannelijke smient, fluitend

 

smient_(6).JPG

Boven: volwassen vrouwelijke smient

 

smient_(7).JPG

Boven: een volwassen paartje smienten, de woerd rechts

Powered by liveSite Get your free site!