Harteman Wildfowl | educating since 1998 | kvk 90846257

Australische lobeend

Biziura lobata

Australian musk duck / Lappenente / Érismature à barbillons

De Australische lobeend (Biziura lobata) wordt wel eens foutief Australische muskuseend genoemd, terwijl deze eend slechts verweg verwant is aan de Zuid-Amerikaanse muskuseend. Maar de lobeend is eerder een verwant aan de stekelstaarteenden en is net als zij een eend die nauwelijks aan land te zien is en dus vrijwel alleen op het water leeft. Er zijn aanwijzingen dat lobeenden verwant zijn aan de eveneens bijzondere Australische roze-ooreend.

 

Het is de enige soort in het geslacht Biziura. De naam muskuseend zou op zich niet vreemd zijn, gezien de typische lucht die de dieren schijnen uit te scheiden tijdens het broedseizoen. 

 

Lobeenden komen voor in het zuiden van Australië, voornamelijk de zuidwestelijke hoek van West Australië, Victoria en Tasmania. Hun voedsel bestaat vooral uit ongewervelden (insecten en hun larven en schaaldieren), amfibieën, kleine visjes en zelfs eendenkuikens van andere soorten worden bejaagd en gegeten! 

 

Deze eend wordt over het algemeen weinig gehoord, behalve in het broedseizoen, als de man vrouwtjes lokt door middel van een bijzonder fluitachtige roep. 

 

Er worden twee ondersoorten erkend, met het volgende verspreidingsgebied:

  • B. l. lobata Shaw, 1796 – Zuidwest Australië.
  • B. l. menziesi Mathews, 1914 – Zuidoost Australië (o.a. Queensland tot Victoria) en Tasmanië.

In beschermd milieu (avicultuur) wordt de soort nergens meer gehouden, in de jaren '60 zijn de dieren slechts een enkele keer in Europa te zien geweest. De reden dat de soort zich nooit in avicultuur heeft gevestigd, is het agressieve karakter van de woerden: bij hun jacht op de vrouwelijke dieren, komt het voor dat zij hun vrouwtjes doden. De dieren kunnen om deze reden niet gezamenlijk op een vijver worden gehuisvest, wat betekent dat zij tijdens het broedseizoen slechts zeer kort bij elkaar gelaten kunnen worden en na de paring eigenlijk weer van elkaar gescheiden moeten worden. Ook hun voedingsgewoonten zijn nogal bijzonder te noemen, waarbij in acht moet worden genomen dat hieraan in de jaren '60 moeilijk kon worden voldaan. 

 

68_Musk_Duck_(male_display).JPG

Boven: een baltsende woerd. Foto door Paul Rushworth, Australië 

 

1U4A0303.JPG

Boven: een baltsende woerd. Foto door Paul Rushworth, Australië 

 

68_Musk_Duck_female.JPG

Boven: een volwassen vrouwelijke lobeend. Foto door Paul Rushworth, Australië 

 

68_Musk_Duck.JPG

Boven: een volwassen woerd. Foto door Paul Rushworth, Australië 

 

A Hatching Success door Simon Cherriman op Vimeo.

Powered by liveSite Get your free site!