Harteman Wildfowl | kvk 90846257 | ubn 6872294

Zwarte zwaan

Cygnus atratus

Black swan / Trauer schwan / Cygne noir

 

Zoals eigenlijk alle zwanen kan men deze zwanen het best apart houden in een eigen perk met vijver. Dit omdat ze in de paar- en broedtijd territoriaal kunnen zijn tegenover soortgenoten, ganzen en sommige eendensoorten. Echter, wanneer de ruimte voldoende groot is, kunnen zwarte zwanen soms toch ook prima met eenden en ganzen samen worden gehouden. 


Zwarte zwanen leven van oorsprong in Australië en zijn later door Europeaanse kolonisten ook uitgezet in Nieuw-Zeeland. Zwarte zwanen grazen regelmatig, dus een groene weide is geen overbodige luxe, maar eerder een basisbehoefte. In vergelijking tot andere zwanensoorten zijn dit geen luiduchtige vogels. Beide vogels beschermen de jongen en dragen ze ook op hun rug tijdens het zwemmen. Ze zijn één van de meest gehouden en gekweekte zwanen.
Ze broeden erg makkelijk, het gebeurt regelmatig dat Zwarte zwanen ook midden in de winter broeden.
Van stro of riet wordt een nest gemaakt waarin het vrouwtje maximaal 8 eieren legt. Deze komen uit na 35 tot 38 dagen broeden (door zowel man als vrouw).

 

In het verenkleed is bij alle zwanen geen geslachtsdimorfisme waar te nemen. Toch zijn er na wat oefening wel verschillen te zien, zodat er voor het bepalen van het geslacht bij deze vogels geen al te grote problemen te verwachten zijn: mannelijke zwanen zijn doorgaans groter dan vrouwen, hun hals is ook langer en forser. Ook geeft het gedrag van de volwassen vogels en het stemgeluid duidelijke aanwijzingen. Bovendien zijn zwanen cloacaal te sexen door de aanwezigheid van een penis bij de mannelijke exemplaren. 

Ring jonge zwarte zwanen als ze 32 dagen oud zijn met ringen van 20 mm. 

 

De meeste kans om zwarte zwanen in de Nederlandse natuur te zien is langs de IJsselmeerkust, hier zwemmen redelijk wat verwilderde zwarte zwanen rond. Ook in het rivierengebied zien we steeds vaker koppels zwarte zwanen, soms ook met kuikens in hun aanwezigheid.

 

Meer informatie (engelstalig) vindt u hier.

 

Cygnus_atratus-01.jpg

Boven: volwassen zwarte zwaan

 

Cygnus_atratus-07.jpg

Boven: zwarte zwanen met kuikens

 

Cygnus_atratus-08.jpg

Boven: kuiken van een zwarte zwaan

 

Boven: zwarte zwanen op het nest met pasgeboren kuikens

Powered by liveSite Get your free site!