Harteman Wildfowl | kvk 90846257 | ubn 6872294

Gele fluiteend (Gele boomeend / Rosse fluiteend)

Dendrocygna bicolor

Fulvous whistling duck / Gelbe pfeifgans / Dendrocygne fauve

 

Dit zijn de meest wijdverspreide fluiteenden. Ze leven voornamelijk in tropische en sub-tropische gebieden in Zuid-Amerika, in Afrika onder de Sahara en Zuid-west Azie. Ze foerageren op ondiepe meren, moerassen en poelen. Gele fluiteenden zoeken bijna alleen 's nachts naar voedsel, wat bestaat uit zaden, granen, rijst en insecten. Het zijn luidruchtige eenden die schelle fluitgeluiden maken.

 

Net als de meeste fluiteenden maken ook deze eenden hun nest het liefst in een oude holle boom, of ergens onder dichte struiken. Bij deze eenden worden in 30 dagen de gewoonlijk 9 tot 15 eieren uitgebroed. Maar er zijn ook nesten bekend met zelfs 17 eieren. De eieren worden afwisselend door beide ouders bebroed en ze zorgen samen voor hun jongen.

 

In volièremilieu (ex-situ) leggen fluiteenden graag hun eieren in nestkasten, soms wordt het nest tussen de beplanting gemaakt. Een gezond menu voor deze eenden bestaat uit een volledig onderhoudsvoer voor watervogels die in de handel verkrijgbaar is, maar tevens eten ze graag zaden en granen. Het zijn, zoals alle fluiteenden, vorstgevoelige eenden. Wanneer de vijvers ijsvrij blijven en er enige beschutting in het verblijf is, kunnen de dieren vaak zonder veel problemen het hele jaar door buiten worden gehouden. Bij strenge aanhoudende vorst is een nacht- of winterverblijf aan te raden. Voornamelijk de poten zijn gevoelig voor bevriezing: het verendek beschermd hun lichaam voor koude wind en neerslag. Hun snavel stoppen ze warm weg tussen de vleugels. Wanneer de vijver ijsvrij is, staan de eenden graag met hun lange poten in ondiepe water op een tak. 

 

Fulvous whistling duck 

Boven: een volwassen gele fluiteend

 

Fulvous whistling duck 

Boven: een volwassen gele fluiteend met op de achtergrond een roodhalsgans

 

Fulvous whistling duck 

Boven: een gele fluiteend doet zich tegoed aan zaden in ondiep water

 

Fulvous whistling duck 

Boven: een kuiken van de gele fluiteend, ongeveer een week oud

 

Fulvous tree duck

Boven: een volwassen gele fluiteend aan de waterkant 

 

Boven: een wassende gele fluiteend, in slow-motion

Powered by liveSite Get your free site!