Harteman Wildfowl | kvk 90846257 | ubn 6872294

Eyton fluiteend (Australische fluiteend)

Dendrocygna eytoni

Eyton's whistling duck (Eyton's tree duck)

Sichelpfeifgans / Dendrocygne d'Eyton

 

Fluiteenden of boomeenden vormen een geslacht van 8 soorten (Dendrocygna). De Eyton fluiteend wordt ook wel Australische fluiteend genoemd, al is het niet de enige soort die in Australië leeft. De Eyton fluiteend leeft in noordelijk en oostelijk Australië, Tasmanië en incidenteel in Nieuw-Zeeland. Het habitat bestaat uit tropische graslanden langs rivieren en moerassen, waaraan ze de lokale naam graseend te danken hebben. 

 

Woerden en vrouwen zijn nagenoeg hetzelfde, er is vrijwel geen verschil te zien tussen beide geslachten. De soort is bekend om zijn lange buffkleurige veren op de flanken. Het is ook de enige fluiteendensoort met oranje-gele ogen. 

 

In het wild voeden Eyton fluiteenden zich zowat uitsluitend 's nachts, dan bezoeken ze in kleine groepjes grasland, rijstvelden, rietvelden e.d. op zoek naar plantaardig zoals zaden en dierlijk voedsel zoals insecten. Overdag zijn de eenden dan te vinden in lagunes en ondiepe plassen, waar ze vaak rusten vlak boven het wateroppervlak op een tak of in een boom. 

 

In het wild (zuidelijk halfrond) is het broedseizoen van september tot december, in onze streken broeden ze in gevangenschap van april tot juni. De vogels zijn geslachtsrijp als ze twee jaar oud worden, soms al iets eerder. De woerden kunnen agressief worden naar andere (fluit) eenden tijdens het broedseizoen, ze dreigen veel en vechten soms om hun wijfje te verdedigen. 

 

Zoals de meeste fluiteenden is ook dit een echte holenbroeder; meestal zoeken ze een oude holle boom uit als geschikte nestplaats, een enkele keer verkiezen ze een donkere plek tussen dichtbegroeide struiken. Speciale nestkasten worden ook gebruikt, zodat er in volièremilieu gemakkelijk nestgelegenheid te creëren valt. Ze leggen 10 tot 12 eieren die na zo'n 27 tot 28 dagen uitkomen. Als de jonge eenden zo'n 16 dagen oud zijn kunnen ze geringd worden met vaste voetringen van 12mm diameter. 


Meer informatie (Engelstalig) kunt u hier vinden.

 

Eyton's whistling duck

 

Eyton's whistling ducks

 

P9240167.jpg

 

P9240176.jpg

Powered by liveSite Get your free site!