Harteman Wildfowl Aviaries | educating since 1998

Java fluiteend (Java boomeend)

Dendrocygna javanica

Lesser whistling duck (Lesser tree duck)

Zwergpfeifgans / Dendrocygne d'Inde

De Java fluiteend is ook wel bekend als Java boomeend, of als Indische fluiteend vanwege het verspreidingsgebied op het Indische continent en Zuidoost Azië. De eenden foerageren vooral 's nachts, en gedurende overdag rusten ze in grote groepen op meren of in rijstvelden. Ze slapen ook graag in bomen (vandaar de naam boomeend) en maken ook regelmatig hun nest in boomholte (terwijl andere exemplaren tussen dichte oeverbegroeiing nestelen). 

 

Het is de kleinste fluiteendensoort en tevens de meest koudegevoelige in volière-milieu. 

 

Lesser whistling duck

 

USA5_(5).JPG

Boven: o.a. Java fluiteenden

 

USA5_(8).JPG

Boven: o.a. Java fluiteenden

 

USA5_(13).JPG

Boven: een volwassen Java fluiteend

Powered by liveSite Get your free site!