Harteman Wildfowl | kvk 90846257 | ubn 6872294

Rosse stekelstaarteend

Oxyura jamaicensis

Ruddy duck / Schwarzkopfruderente / Érismature rousse

De rosse stekelstaarteend, soms Amerikaanse stekelstaart genoemd, is een typische stekelstaarteend van het geslacht Oxyura. Ze hebben een groot verspreidingsgebied in Noord-Amerika, voorkomend van Canada, de Verenigde Staten tot de Caraïben. Een geïntroduceerde is gevestigd populatie in Groot-Brittannië en op het vaste land van Europa. De rosse stekelstaarteend wordt in Europa gezien als invasieve exoot, omdat de vogel zich gemengd heeft in de inheemse populatie van de witkopstekelstaarteend in Spanje.

 

De Andes stekelstaarteend, Oxyura ferruginea, wordt soms gezien als ondersoort van de rosse stekelstaarteend. Deze soort leeft  langs de Andes van Colombia tot Tierra del Fuego in Chili. Waar de populaties van de rosse stekelstaart en Andes stekelstaart elkaar overlappen, worden tussenvormen gezien. Deze tussenvorm lijkt een eigen populatie te vormen, welke soms beschreven wordt onder de naam Oxyura ferruginea andina, maar mogelijkerwijs betreft het hier hybriden van bovengenoemde soorten. 

 

Een deel van de vogels is trekvogel; vogels uit het noorden verlaten hun broedgebied om te overwinteren langs de zuidkust, terwijl de vogels uit het zuiden van het verspreidingsgebied eerder standvogels lijken te zijn, of slechts over korte afstand trekken. De eenden leven op zoet water, in moerassen, meren of ander open water met jonge vegetatie. Buiten het broedseizoen komen ze ook voor op grote meren, in brak water en in lagunen (Carboneras, 1992). 

 

Ruddy duck 

Boven: volwassen woerd rosse stekelstaarteend

 

Ruddy duck 

Boven: volwassen woerd rosse stekelstaarteend, baltsend

 

Ruddy duck 

Boven: volwassen woerd rosse stekelstaarteend

 

Ruddy duck 

Boven: volwassen vrouw rosse stekelstaarteend

 

Ruddy duck 

Boven: volwassen woerd rosse stekelstaarteend

 

Ruddy duck 

Boven: volwassen rosse stekelstaarteenden, de voorste woerd baltsend

 

Oxyura jamaicensis

Boven: volwassen woerd rosse stekelstaarteend in winterkleed

 

Boven: close-up van rosse stekelstaarteenden

Powered by liveSite Get your free site!