Harteman Wildfowl | kvk 90846257 | ubn 6872294

Maccoa stekelstaarteend

Oxyura maccoa

Maccoa duck / Afr. Ruderente / Erismature d'Afrique

Deze stekelstaarteend staat op de rode lijst van de IUCN met de status gevoelig (Near Threatened), wat betekent dat de soort gevoelig is voor veranderingen in het habitat, omdat de populatie (9000 tot 11750 dieren) erg versnipperd is over een groot verspreidingsgebied. Een noordelijke populatie leeft in Eritrea, Ethiopië, Kenia en Tanzania. Een zuidelijke populatie komt voor in Angola, Botswana, Namibië, Zuid Afrika en Zimbabwe (Berruti et al. 2005, 2007). In oostelijk Afrika en Ethiopië zijn de belangrijkste populaties te vinden in Ethiopië (500-2000) en Kenia (1000 exemplaren), met zo'n 2000 tot 3500 dieren in totaal. 

 

Meer Engelstalige informatie is hier te lezen.

 

Oxyura maccoa 
Boven: een volwassen woerd Maccoa stekelstaarteend

 

Oxyura maccoa

Boven: een volwassen woerd Maccoa stekelstaarteend

Powered by liveSite Get your free site!